Farruca in Paradiso


dans: Conchita Boon (13), choreografie: o.a. Clementine van de Staay, gitaar: Onno Kramer, Bart van Uden, zang: Juan Peñas, cajón: Peter Runhardt, palmas: Tina Castillo Auti. LLeno de Flamenco in Paradiso Amsterdam.